lunes, 14 de febrero de 2011

Fes te Coaching en Fira Gran

lunes, 7 de febrero de 2011

Locus de control

GooevearOS

Estàn en
Patrimoni gènic (acervo)


En genètica de poblacions, un patrimoni gènic és el conjunt complet d'al·lels diferents d'una espècie o població.

Un locus (loci, en plural, en llatí literalment “lloc”) és en genètica una posició fixa d'un gen en u cromosoma. UnADN codificat en un locus que conté un gen és anomenat al·lel. La llista ordenada de locis coneguts per a un genoma particular és anomenada mapa genètic. El mapeig genètic és un procés de determinació d'un locus per a un tret biològic en particular

Un al·lel és en genètica cadascuna de les variants d'un locus. Cada al·lel aporta diferents variacions al caràcter que afecta The Gene Pool and SpeciationUn patrimoni gènic gran és indicatiu d'una alta diversitat genètica

espais en Lìnia Una eina per la Gestió de la teva intel·ligencia emocional

Participem en programes orientats a les persones Ona tardor

Pu
blicitat i Patrocini
Gracies a PubliciniOS
fem
Publicitat
+ comunicació
i
Patrocini
+ Responsabilitat social

espais en Lìnia

Una eina per la Gestió de la teva intel·ligencia